Cmentarze

Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie jest administratorem Cmentarza Parafialnego w Pruszkowie przy ul. Cmentarnej oraz współadministratorem Cmentarza Komunalnego na Gąsinie przy ul. Południowej. Sprawy związane z grobami na wyżej wymienionych cmentarzach prowadzi Kancelaria Parafialna od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1100 i 1500-1700. W soboty kancelaria nie załatwia spraw cmentarnych.

Kontakt w sprawach cmentarnych: cmentarz@ejtomy.pl

Cmentarz Parafialny

Cmentarna 5, 05-804 Pruszków

Cmentarz Komunalny

Południowa 5, 05-804 Pruszków

Zakupienie miejsca na cmentarzu

Obecnie istnieje możliwość zakupienia miejsca wyłącznie na Cmentarzu Komunalnym na Gąsinie. Szczegółowych informacji udziela Kancelaria Parafialna.

Opłaty za groby

Opłacie za dzierżawę miejsca na cmentarzu co 20 lat podlegają groby ziemne. Opłaty za grób może dokonać osoba, która posiada kwit opłaty za wykupienie miejsca na cmentarzu bądź kwit poprzedniej opłaty za dzierżawę grobu.

Osoby pragnące uregulować opłatę za groby swoich krewnych prosimy o stawienie się osobiście w kancelarii parafialnej.

Zezwolenie na postawienie pomnika

Zezwolenie na postawienie pomnika może uzyskać osoba, która posiada kwit opłaty za wykupienie miejsca na cmentarzu bądź kwit poprzedniej opłaty za dzierżawę grobu. Zezwolenie może być wydane tylko jeśli nie ma zaległości w opłatach za grób. Za wydanie zezwolenia pobierana jest stosowna opłata.

Osoby pragnące uzyskać takie zezwolenie prosimy o stawienie się osobiście w kancelarii parafialnej.