Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie należy do Dekanatu Pruszkowskiego Archidiecezji Warszawskiej, w skład którego wchodzi dziesięć parafii.

Funkcje w dekanacie

Dziekan:
Ksiądz prałat Marian Mikołajczak
Wicedziekan:
Ksiądz kanonik Bogdan Przegaliński
Ojciec duchowny:
Ksiądz Maciej Chwarścianek SDS
Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży:
Ks. Tomasz Chruścik

Parafie w dekanacie