Trochę historii

Akcja Katolicka jako Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii p.w. Św. Kazimierza w Pruszkowie została powołana Dekretem Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej N. 1119/95/P z dnia 1.03.1997 roku przez Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Prymasa Polski.

Do Zarządu weszli jako pierwszy Prezes Pan Józef Wolski, Z-ca Prezesa Kazimierz Dubicki i Bohdan Szewczyk oraz skarbnik Elżbieta Kowalska Lutek.

W roku 1999 Pan Józef Wolski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i do końca kadencji czyli do roku 2000, w dniu 26.04. 1999 r.  powierzono pełnienie funkcji Prezesa panu Bohdanowi Szewczykowi  wiceprezesowi Oddziału. Również w tym roku zrezygnowała z funkcji pełnienia skarbnika Parafialnego Oddziału AK Pani Elżbieta Lutek i funkcję tą przejął pan Seweryn Woźniak.

Dnia 17.05.1999 roku p.o. Prezesa Oddziału POAK pan Bohdan Szewczyk Zwrócił się do Zarządu Diecezjalnego AK o przyjęcie  na członków zwyczajnych POAK państwa :

Władysława Figurskiego

Eugenię Janczelewską

Kazimierza Olędzkiego

Teresę Olędzką

Ewę Stochlak i

Teresę Puchalską.

W programie POAK na 1997 rok przyjęto wiele przedsięwzięć wymagających nakładów finansowych. Żeby nie obciążać finansowo Parafii postanowiono zakupić kiosk i z niewielkiej marży uzyskiwanej ze sprzedaży książek, dewocjonaliów i prasy katolickiej finansować przedsięwzięcia w ramach programu. Zakup kiosku sfinansowano z pożyczonych od księdza proboszcza Józefa Podstawki pieniędzy. Dług ten oddano w ciągu 2 lat.

Dnia 21.05.1999 roku POAK zwrócił się pismem do Zakładu Budowlanego Produkcyjno- Usługowego „BUDOSTAL” w Pęcicach o wykonanie całorocznego kiosku o wymiarach 3 x 4 m przeznaczonego do sprzedaży czasopism katolickich i dewocjonaliów. Bardzo duży wkład w ten pomysł i jego realizację wniósł v-ce prezes Akcji Katolickiej pan Bohdan Szewczyk. Jako pedagog planował utworzenie katolickiego liceum a przy parafii prowadził nauki przedmałżeńskie. Niestety, w dniu 3 lipca 1999 roku nagle zmarł.

W tym też roku kiosk został przywieziony i dzięki pomocy pana Bogusława Filipka, członka Stowarzyszenia „Rodzina Polska”, postawiony przy głównym wejściu do kościoła.

Kiosk prowadziła pani Irena Berent.

Do roku 2003 dochód ze sprzedaży w istotny sposób pomógł w organizacji spotkań formacyjnych z ciekawymi prelegentami.

W 2003 roku, z uwagi na konieczność udostępnienia miejsca pod pomnik św. Jana Pawła II, kiosk został przeniesiony na wschodnią część cmentarza kościelnego i postawiony przy wyjściu na ul. Hubala. Od tego czasu obroty, a zatem i tak niewielki dochód, spadł.

Sytuacja ta zrodziła pomysł współpracy POAK z Oddziałem w Pruszkowie Ligi Polskich Rodzin i Rodziną Polską, której część członków należała również do Akcji Katolickiej. Umowę taką podpisano 27 lutego 2004 r.

Od 1999 roku zorganizowano wiele spotkań i prelekcji m. in. z mgr Andrzejem Mazanem wykładowcą Instytutu Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach, dr Ireną Kowalską wykładowcą w SGH, delegatem Stolicy Apostolskiej na Konferencje Międzynarodowe do Spraw Kobiet w Pekinie i Istambule, autorem wielu publikacji i książek na temat sekt Tadeuszem Kundą, profesorem Piotrem Jaroszyńskim.

W roku 2003 na prezesa POAK został wybrany pan Władysław Figurski.

Po nagłej śmierci Pana Władysława Figurskiego w roku 2014 Prezesem POAK został mianowany przez Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego pan Tadeusz Gąsiorowski.

Pan Tadeusz Gąsiorowski piastował funkcję Prezesa POAK w naszej Parafii do roku 2018. Obecnie funkcję tę, zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej, Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, Dekretem z dnia 11 kwietnia 2018 roku powierzył Eugeniuszowi Zamłyńskiemu.

Sklepik parafialny

Akcja Katolicka rozwija działalność sklepiku parafialnego, który działa w nowym miejscu. Sklepik jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 18.00, a w niedzielę od 10.00 do 13.00.

Kupując „Historię Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie” pomagamy Akcji Katolickiej w jej działalności.

Zebranie “opłatkowe” Akcji Katolickiej 11.01.2019 r.

Regionalne spotkanie przedstawicieli Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu pruszkowskiego i części sąsiednich dekanatów, które odbyło się 27.10.2018 r. w naszej Parafii

Zdjęcia z mojego wspanialego pobytu w Polsce, Andrzej – tak napisał uczestnik pielgrzymki wysyłając zdjęcia przez siebie zrobione. Pielgrzymka została zorganizowana przez ówczesnego opiekuna Akcji Katolickiej ks. dr Macieja Smolińskiego w czerwcu 2017 r.

Link do galerii – TUTAJ.

Spotkanie z prof. Piotrem Jaroszyńskim zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie.

eugeniusz.zamlynski@gmail.com

koledzki@op.pl

 

Zebrania Akcji Katolickiej – ostatni piątek miesiąca o godz. 19.00 w Sali „5”

Statut Akcji Katolickiej w Polsce – POBIERZ

Kalendarium 2019 – POBIERZ

Program działania Akcji Katolickiej – POBIERZ

Trochę historii

Trochę historii

Akcja Katolicka jako Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii p.w. Św. Kazimierza w Pruszkowie została powołana Dekretem Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej N. 1119/95/P z dnia 1.03.1997 roku przez Józefa Kardynała Glempa, Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego, Prymasa Polski.

Do Zarządu weszli jako pierwszy Prezes Pan Józef Wolski, Z-ca Prezesa Kazimierz Dubicki i Bohdan Szewczyk oraz skarbnik Elżbieta Kowalska Lutek.

W roku 1999 Pan Józef Wolski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i do końca kadencji czyli do roku 2000, w dniu 26.04. 1999 r.  powierzono pełnienie funkcji Prezesa panu Bohdanowi Szewczykowi  wiceprezesowi Oddziału. Również w tym roku zrezygnowała z funkcji pełnienia skarbnika Parafialnego Oddziału AK Pani Elżbieta Lutek i funkcję tą przejął pan Seweryn Woźniak.

Dnia 17.05.1999 roku p.o. Prezesa Oddziału POAK pan Bohdan Szewczyk Zwrócił się do Zarządu Diecezjalnego AK o przyjęcie  na członków zwyczajnych POAK państwa :

Władysława Figurskiego

Eugenię Janczelewską

Kazimierza Olędzkiego

Teresę Olędzką

Ewę Stochlak i

Teresę Puchalską.

W programie POAK na 1997 rok przyjęto wiele przedsięwzięć wymagających nakładów finansowych. Żeby nie obciążać finansowo Parafii postanowiono zakupić kiosk i z niewielkiej marży uzyskiwanej ze sprzedaży książek, dewocjonaliów i prasy katolickiej finansować przedsięwzięcia w ramach programu. Zakup kiosku sfinansowano z pożyczonych od księdza proboszcza Józefa Podstawki pieniędzy. Dług ten oddano w ciągu 2 lat.

Dnia 21.05.1999 roku POAK zwrócił się pismem do Zakładu Budowlanego Produkcyjno- Usługowego „BUDOSTAL” w Pęcicach o wykonanie całorocznego kiosku o wymiarach 3 x 4 m przeznaczonego do sprzedaży czasopism katolickich i dewocjonaliów. Bardzo duży wkład w ten pomysł i jego realizację wniósł v-ce prezes Akcji Katolickiej pan Bohdan Szewczyk. Jako pedagog planował utworzenie katolickiego liceum a przy parafii prowadził nauki przedmałżeńskie. Niestety, w dniu 3 lipca 1999 roku nagle zmarł.

W tym też roku kiosk został przywieziony i dzięki pomocy pana Bogusława Filipka, członka Stowarzyszenia „Rodzina Polska”, postawiony przy głównym wejściu do kościoła.

Kiosk prowadziła pani Irena Berent.

Do roku 2003 dochód ze sprzedaży w istotny sposób pomógł w organizacji spotkań formacyjnych z ciekawymi prelegentami.

W 2003 roku, z uwagi na konieczność udostępnienia miejsca pod pomnik św. Jana Pawła II, kiosk został przeniesiony na wschodnią część cmentarza kościelnego i postawiony przy wyjściu na ul. Hubala. Od tego czasu obroty, a zatem i tak niewielki dochód, spadł.

Sytuacja ta zrodziła pomysł współpracy POAK z Oddziałem w Pruszkowie Ligi Polskich Rodzin i Rodziną Polską, której część członków należała również do Akcji Katolickiej. Umowę taką podpisano 27 lutego 2004 r.

Od 1999 roku zorganizowano wiele spotkań i prelekcji m. in. z mgr Andrzejem Mazanem wykładowcą Instytutu Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomiankach, dr Ireną Kowalską wykładowcą w SGH, delegatem Stolicy Apostolskiej na Konferencje Międzynarodowe do Spraw Kobiet w Pekinie i Istambule, autorem wielu publikacji i książek na temat sekt Tadeuszem Kundą, profesorem Piotrem Jaroszyńskim.

W roku 2003 na prezesa POAK został wybrany pan Władysław Figurski.

Po nagłej śmierci Pana Władysława Figurskiego w roku 2014 Prezesem POAK został mianowany przez Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego pan Tadeusz Gąsiorowski.

Pan Tadeusz Gąsiorowski piastował funkcję Prezesa POAK w naszej Parafii do roku 2018. Obecnie funkcję tę, zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej, Kazimierz Kardynał Nycz Metropolita Warszawski, Dekretem z dnia 11 kwietnia 2018 roku powierzył Eugeniuszowi Zamłyńskiemu.

Sklepik parafialny

Sklepik parafialny

Akcja Katolicka rozwija działalność sklepiku parafialnego, który działa w nowym miejscu. Sklepik jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. od 17.00 do 18.00, a w niedzielę od 10.00 do 13.00.

Kupując „Historię Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie” pomagamy Akcji Katolickiej w jej działalności.

Galeria

Zebranie “opłatkowe” Akcji Katolickiej 11.01.2019 r.

Regionalne spotkanie przedstawicieli Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej dekanatu pruszkowskiego i części sąsiednich dekanatów, które odbyło się 27.10.2018 r. w naszej Parafii

Zdjęcia z mojego wspanialego pobytu w Polsce, Andrzej – tak napisał uczestnik pielgrzymki wysyłając zdjęcia przez siebie zrobione. Pielgrzymka została zorganizowana przez ówczesnego opiekuna Akcji Katolickiej ks. dr Macieja Smolińskiego w czerwcu 2017 r.

Link do galerii – TUTAJ.
Multimedia

Spotkanie z prof. Piotrem Jaroszyńskim zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Św. Kazimierza w Pruszkowie.

Kontakt

eugeniusz.zamlynski@gmail.com

koledzki@op.pl

 

Zebrania Akcji Katolickiej – ostatni piątek miesiąca o godz. 19.00 w Sali „5”

Materiały do pobrania

Statut Akcji Katolickiej w Polsce – POBIERZ

Kalendarium 2019 – POBIERZ

Program działania Akcji Katolickiej – POBIERZ