O sakramencie Chrztu

Chrzest to jeden z najważniejszych sakramentów. Jest on podstawą życia chrześcijańskiego każdego człowieka. Sam Pan Jezus potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. W związku z tym chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament.

Wskutek chrztu zyskujemy odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, stajemy się nowym stworzeniem – przybranym synem/córką Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego i otrzymujemy nowe życie. Ochrzczony zostaje włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Pana Jezusa. Otrzymuje także dostęp do innych sakramentów, których nie mógłby przyjąć nie będąc ochrzczonym.

Chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony, niezależnie od wieku. Kościół chrzci zarówno dzieci jak i dorosłych. Bardzo ważna, szczególnie w przypadku chrztu dzieci, jest rola rodziców i rodziców chrzestnych, którzy są pierwszymi nauczycielami i świadkami wiary dla ochrzczonych.

Formalności

Zgłosić dziecko do chrztu może jedno z Rodziców.

Nie ma potrzeby wcześniejszego rezerwowania terminu chrztu dziecka – nie ma ograniczeń co do liczby dzieci.

Należy zgłosić się w ciągu dwóch tygodni przed wybraną datą chrztu do kancelarii parafialnej z kompletem wymaganych dokumentów:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka;
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania przyszłych rodziców chrzestnych o tym, że mogą być chrzestnymi – jeśli na zaświadczeniu nie jest to podane, należy także znać dokładny adres zamieszkania i wiek chrzestnych. Można okazać kopię zaświadczenia, bądź jego czytelne zdjęcie na telefonie komórkowym.

Zaświadczenie nie jest wymagane od przyszłych rodziców chrzestnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii.

W sobotę przed niedzielą chrztu o godz. 19.00 zapraszamy rodziców i chrzestnych na konferencję w sali przy kancelarii.

W dniu chrztu dziecka rodzice i chrzestni dostarczają kartki od spowiedzi oraz podpisują się pod aktem chrztu dziecka.

Uwaga: Formalności do Chrztu na Święta Wielkanocne będą załatwiane do 24. marca 2018 r. Konferencja dla rodziców i chrzestnych w sobotę 24. marca o godz. 19.00 w sali przy kancelarii.

Terminy chrztów 2018

STYCZEŃ: 14 stycznia, 28 stycznia

LUTY: 11 lutego, 25 lutego

MARZEC: 11 marca

KWIECIEŃ: 1 kwietnia, 2 kwietnia, 15 kwietnia, 29 kwietnia

MAJ: 13 maja, 27 maja

CZERWIEC: 10 czerwca, 24 czerwca

LIPIEC: 8 lipca, 22 lipca

SIERPIEŃ: 12 sierpnia, 26 sierpnia

WRZESIEŃ: 9 września, 23 września

PAŹDZIERNIK: 14 października, 28 października

LISTOPAD: 11 listopada, 25 listopada

GRUDZIEŃ: 9 grudnia, 25 grudnia, 26 grudnia