Rekolekcje Wielkopostne 2021

Rekolekcje Wielkopostne 2021

Rekolekcje Wielkopostne w tym roku odbędą się w trzech terminach (plan poniżej). Zapraszamy do udziału w kościele lub przez transmisję internetową –  będzie dostępna na naszej stronie oraz na stronie www.pruszkowlive.pl.

8-10 marca: rekolekcje dla UCZNIÓW LICEÓW

Rekolekcje odbędą się w kościele i przez internet.

  • 11:00 – LO im. T. Zana
  • 12:30 – LO im. T. Kościuszki

22-24 marca: rekolekcje dla UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rekolekcje odbędą się wyłącznie przez internet.

  • 10:00 – kl. 7-8
  • 11:00 – kl. 4-6
  • 12:00 – kl. 0-3

28-31 marca: rekolekcje dla DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Rekolekcje odbędą się w kościele i przez internet.

  • Niedziela Palmowa: nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św. według planu niedzielnego
  • Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek, Wielka Środa: 6:30, 8:00, 10:00, 16:30, 18:00, 19:30

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00

Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 23
05-800 Pruszków

Triduum Paschalne 2020

Triduum Paschalne 2020

W tym roku wszystkie liturgie, tzn. Msza Wieczerzy Pańskiej, Liturgia Męki Pańskiej oraz Liturgia Wigilii Paschalnej będą transmitowane przez pruszkowskie POPradio (92,8 fm), parafialne konto youtube i stronę internetową parafii, a także prawdopodobnie przez telewizję kablową Tel-Kab.

Wielki Czwartek

Czwartek, 9 kwietnia:

19:00 ? Msza Wieczerzy Pańskiej (BEZ UDZIAŁU WIERNYCH)

W Wielki Czwartek prosimy o wspomnienie dnia przystąpienia do I Komunii św. poprzez położenie na stole obrazka, zdjęcia lub innej pamiątki.

Wielki Piątek

Piątek, 10 kwietnia:

8:00 ? Liturgia Godzin (?Ciemna Jutrznia?)

19:00 ? Liturgia Męki Pańskiej (BEZ UDZIAŁU WIERNYCH)

W Wielki Piątek prosimy o postawienie na stole krzyża.

 

Wielka Sobota

Sobota, 11 kwietnia:

8:00 ? Liturgia Godzin (?Ciemna Jutrznia?)

W Wielką Sobotę nie będzie święcenia pokarmów w kościele. Pobłogosławienia pokarmów dokona członek rodziny podczas śniadania wielkanocnego. Wydrukowany tekst Obrzędu błogosławieństwa pokarmów, a także buteleczki z wodą święconą przez cały tydzień będą wystawione na ławkach przy wyjściu z kościoła. Tekst obrzędu znajduje się DO POBRANIA TUTAJ.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Sobota, 11 kwietnia:

20:00 ? Wigilia Paschalna (BEZ UDZIAŁU WIERNYCH)

Na Liturgię Paschalną prosimy, aby przygotować świecę, która będzie potrzebna już na początku liturgii. W chwili rozpoczęcia liturgii, czyli o godz. 20.00 prosimy, aby zgasić światło na znak jedności z wszystkimi jej uczestnikami. Następnie w chwili kiedy ksiądz w kościele zapali paschał, prosimy zapalić świecę, a gdy w kościele zostanie zapalone światło, prosimy aby włączyć światło. Będzie to symboliczny znak naszego wspólnego przeżywania Triduum Paschalnego.

Niedziela, 12 kwietnia:

Nie będzie procesji rezurekcyjnej oraz Mszy o 6:00 i 7:30

pozostałe Msze według grafiku niedzielnego

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00

Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 23
05-800 Pruszków

Rok bł. Edwarda Detkensa

Rok bł. Edwarda Detkensa

Patrona młodzieży i studentów
Kim jest?Sesja naukowa

Błogosławiony Edward Detkens,
prezbiter i męczennik

Edward urodził się 14 października 1885 r. w podwarszawskiej wsi Mokotów – dziś jednej z dzielnic stolicy. Ok. 1900 r. rodzina przeniosła się do Aleksandrowa (dziś osiedle w warszawskiej dzielnicy Białołęka). Szkołę średnią, gimnazjum ukończył w Siedlcach i otrzymał świadectwo z tytułem praktykanta aptekarskiego. Zaraz potem, w 1903 r., wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął na początku listopada 1908 r. z rąk abpa metropolity warszawskiego, Wincentego Teofila Popiel-Chościaka.

Pracował jako wikariusz m.in. w Żbikowie, w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, obecnie na terenie Pruszkowa. Była to wówczas niewielka osada, ale Edward obiecał jej mieszkańcom, że jeżeli zbudują kaplicę, w każdą niedzielę i święta przyjedzie do nich, aby odprawić im Mszę św. Kaplica powstała w 1910 r. i w ten sposób Edward był przez dwa lata jakby pierwszym proboszczem Pruszkowa, choć oczywiście nieformalnym. W 1913 r. kard. Aleksander Kakowski erygował naszą parafię pw. św. Kazimierza.

Ks. Edward Detkens był także świetnym wychowawcą i katechetą w Szkole Podstawowej w Pruszkowie.

W tym samym roku ks. Edward został przeniesiony do kolegium wikariuszy archikatedry w Warszawie. Odtąd na stałe związał się z Warszawą – wikariuszem przy katedrze był 16 lat, stając się świadkiem najważniejszych wydarzeń w stolicy z okresu I wojny światowej, powstania i pierwszych, trudnych lat II Rzeczypospolitej.

Przez lata był prefektem także w warszawskich szkołach, m.in. w gimnazjum (później także liceum) im. Jana Zamoyskiego, w prywatnym żeńskim gimnazjum humanistycznym Haliny Gepnerówny, w prywatnej szkole Cecylii Kozłowskiej oraz gimnazjum żeńskim Władysławy Lange.

Prowadził stowarzyszenie Iuventus Christiana, założone w 1921 r. przez ks. Edwarda Szwejnica, skupiające inteligencką młodzież katolicką. W 1932 r. działało 14 kół stowarzyszenia w Warszawie oraz po jednym w Poznaniu i Wilnie.

Działalność ta sprawiła, że gdy w 1928 r. ks. Szwejnic został pierwszym duszpasterzem akademickim w Warszawie i rektorem kościoła pw. św. Anny rok później jego wikariuszem został ks. Edward. W 1934 r., po śmierci ks. Szwejnica, objął po nim obowiązki rektora kościoła, będącego dziś ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego w Warszawie.

Był także związany z warszawskimi stowarzyszeniami twórczymi, w szczególności z Akademią Sztuk Pięknych.

Stał się twórcą majowych pielgrzymek studentów i profesorów na Jasną Górę. Wprowadził, realizując pomysł zmarłego wcześniej swego poprzednika, coroczne ślubowania młodzieży akademickiej. Pierwsze ślubowanie odbyło się 24 maja 1936 r., gdy przed szczytem Jasnej Góry zebrało się 20 tysięcy młodzieży, a modlitwie przewodniczył kard. August Hlond, Prymas Polski. Studenci przyrzekali „wiary naszej bronić i według niej rządzić się […] w życiu […] osobistym, rodzinnym, społecznym, narodowym i państwowym”, zawierzając swój los Matce Bożej. W czerwcu 1938 r. ks. Detkens towarzyszył pielgrzymce akademickiej na kanonizację Andrzeja Boboli w Rzymie.

Po wybuchu II wojny światowej i upadku stolicy został poddany represjom przez okupanta niemieckiego. Pierwszy raz gestapo aresztowało go już 4 października 1939 r. Osadzono go na Pawiaku. W więziennym szpitalu opiekował się m.in. studentem Politechniki, cierpiącym na zapalenie nerwów po wybuchu bombowym. Po czterech miesiącach, w Środę Popielcową 7 lutego 1940 r., wypuszczono go. Przygotował wtedy na Wielki Piątek symboliczny Grób Pański. Opleciony drutem kolczastym, był symbolem Polski zniewolonej. Nadpalone belki opisywały zbombardowany kraj. Kilkaset kilogramów ziemi ułożonej w formie grobów z krzyżami – jak na warszawskich ulicach – znaczyły setki tysięcy pomordowanych, a metry tiulu jako całunu rozwieszonego od bocznego ołtarza po ambonę – nadzieję.
30 marca 1940 r., zaraz po Wielkanocy, gestapo pojawiło się przed drzwiami kościoła św. Anny. Ks. Edward został aresztowany; mówiono mu, że jedzie na krótkie przesłuchanie, w siedzibie gestapo przy al. Szucha. Zawieziono go jednak stamtąd do więzienia śledczego przy ul. Rakowieckiej, a 15 kwietnia 1940 r. na Pawiak.

2 maja 1940 r. wywieziono go do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Otrzymał tam numer 24014. Podczas krótkiego pobytu w tym obozie był bity i maltretowany, zmuszany do nieludzkiej pracy przy noszeniu cegieł i budowie dróg. W nieustającym zimnie, głodzie, szykanach obozu szybko tracił zdrowie. Około 10 października 1941 r. Niemcy wywieźli go do Dachau, gdzie Niemcy prowadzili rozłożoną w czasie eksterminację przedstawicieli polskiego duchowieństwa. Tam wytatuowano mu na przedramieniu nowy numer: 27831.

Zachowało się 19 listów pisanych przez ks. Detkensa z Dachau, które przepuściła cenzura obozowa. Są niesamowitym świadectwem cierpień – ale i wielkiego ducha. Pisane po niemiecku, pełne słów i zwrotów, szyfrów, anagramów, przenośni, symboli (w związku z cenzurą), możliwych do odczytania tylko przez bliskich i znajomych, zawierają też myśli i pouczenia kapłańskie dla organizacji studenckich, młodzieży akademickiej, którą tak ukochał.

5 lipca 1942 r. napisał ostatni list z przesłaniem do młodzieży akademickiej. Pisał w nim m.in.: „Ewangelia uczy nas żyć w Bogu; zwłaszcza teraz wymaga od nas, by coś, a nawet wszystko złożyć w ofierze: jeden musi życie, inny – pracę albo cierpienie, co w świetle Krzyża Chrystusa ma swój sens, dla nas – może bardzo trudny do zrozumienia, ale przez to można łatwiej wypełnić wielki obowiązek życia”.

Niemcy zaczęli więźniów znajdujących się w „stanie beznadziejnym”, najpierw izolować, a potem wywozić z Dachau w tzw. „transportach inwalidów”. W jednym z nich, z 10 sierpnia 1942 r., znalazł się także ks. Edward. Więźniów wywożono do austriackiego ośrodka eutanazyjnego w Hartheim i tam mordowano ich w komorze gazowej. Komendantura obozowa poinformowała rodzinę urzędowo, że Edward zmarł 22 sierpnia 1942 r. Jego ciało spalono w krematorium.

Beatyfikowany został przez św. Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 r. w grupie 108 polskich męczenników II wojny światowej.

SESJA NAUKOWA

O BŁOGOSŁAWIONYM EDWARDZIE DETKENSIE
PATRONA MŁODZIEŻY I STUDENTÓW

Kościół św. Kazimierza,
ul. Kraszewskiego 23, 05-800 Pruszków
10.00 – Uroczysta Msza św. o błog. Edwardzie Detkensie i wykład o Bł. Edwardzie jako duszpasterzu i Kapłanie ? Ks. Dr Mirosław Nowak.
Wstęp dla wszystkich, zwłaszcza młodzieży i dorosłych.

Centrum Kultury i Sportu,
ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
13.00 – Wykład Pana Prof. Wiesława Wysockiego ukazujący tło historyczne w okresie życia Błogosławionego.
14.00 – Wykład Pani Dr Anny Jagodzińskiej z ostatniej drogi Bł. Edwarda od aresztowania do śmierci.
15.00 ? Zakończenie uroczystej Sesji naukowej o Błog. Edwardzie Detkensie.
Wstęp z zaproszeniami.

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00

Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 23
05-800 Pruszków

Triduum Paschalne 2019

Triduum Paschalne 2019

Wielki Czwartek

Czwartek, 18 kwietnia:

19:00 ? Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek

Piątek, 19 kwietnia:

8:00 ? Liturgia Godzin (?Ciemna Jutrznia?)

19:00 ? Liturgia Męki Pańskiej

22:00 ? Adoracja Krzyża, prowadzona przez Młodzież z Grupy Uwielbienia

23:00 ? Gorzkie żale

Wielka Sobota

Sobota, 20 kwietnia:

8:00 ? Liturgia Godzin (?Ciemna Jutrznia?)

9:00 ? 17:00 ? święcenie pokarmów

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Sobota, 20 kwietnia:

20:00 ? Wigilia Paschalna

Niedziela, 21 kwietnia:

6:00 ? Procesja Rezurekcyjna i Msza Święta

w tym dniu nie ma Mszy o 7:30

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00

Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 23
05-800 Pruszków

Wielki Post 2019

Wielki Post 2019

Gorzkie Żale

Nabożeństwo Gorzkich Żali połączone z nabożeństwem różańcowym w każdą niedzielę o godz. 17.00. Za udział w Gorzkich Żalach można zyskać we wszystkich kościołach w Polsce odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Droga Krzyżowa

W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa dla dzieci, a potem Msza św. z ich udziałem o godz. 17.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla młodzieży i dorosłych po Mszy świętej wieczornej odprawianej o godz. 18.00.

Rekolekcje wielkopostne

dla dorosłych oraz młodzieży studenckiej i pracującej będą miały miejsce w dniach 7-10 kwietnia (od niedzieli do środy). Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św. Natomiast w poniedziałek, wtorek i środę dla dorosłych: 6.30, 8.00, 16.30, 18.00 i 19.30 dla tych co późno wracają z pracy. Studenci i młodzież pracująca o godz. 19.30.

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00

Parafia św. Kazimierza w Pruszkowie

ul. Kraszewskiego 23
05-800 Pruszków

Koncert zespołu „Arka Noego”

Zapraszamy na koncert zespołu Arka Noego organizowany przez Starostę Pruszkowskiego w niedzielę 30 grudnia o godz. 19.00 w naszym kościele.