Siostry Eucharystki

W parafii posługują Siostry Eucharystki. Jest to Zgromadzenie zakonne, habitowe, założone w 1923 r. przez bł. arcybiskupa Jerzego Matulewicza (1871?1927), ordynariusza diecezji wileńskiej w latach 1918?1925. Jego pełna nazwa brzmi: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii a w języku łacińskim: Congregatio Sororum Ancillarum Jesu in Eucharistia (skrót: SJE).

Zostało ono założone w celu szerzenia oświaty religijnej i podniesienia poziomu religijnego ludności zamieszkującej w diecezji wileńskiej. Siostry miały także prowadzić pracę misyjną wśród licznych na tym terenie prawosławnych. Zgromadzenie zaczęło się formować w małym miasteczku Druja, na terenie dzisiejszej Białorusi, nad granicą łotewską (wtedy były to tereny Wileńszczyzny).

Po zakończeniu II wojny światowej i nowym ustaleniu granic państwa polskiego, placówki Zgromadzenia znalazły się poza granicami Polski. Siostry otrzymały nakaz rozejścia się. Część z nich została wysłana do Polski, pozostałe w ukryciu prowadziły życie zakonne w małych wspólnotach i kontynuowały swoją działalność. Taka sytuacja zmusiła Siostry do rozproszenia, ale dzięki temu Zgromadzenie zakładało swoje domy w różnych częściach Związku Radzieckiego. Obecnie Siostry Eucharystki posiadają 28 domów zakonnych w 7 krajach. W Polsce posługują w Sokółce, Kleosinie k/Białegostoku, w Warszawie (2 domy), w Michałowicach, w Pruszkowie, w Górze Kalwarii (2 domy), w Skarżysku-Kamiennej i w Jeleniej Górze.

Siostry obecnie pracujące w parafii to:

  • S. Julia – zakrystianka
  • S. Barbara – organistka
  • S. Jadwiga – opiekunka parafialnej grupy Caritas
  • S. Alicja – opiekunka Bielanek i katechetka
  • S. Dorota – katechetka

Na terenie naszej parafii przy ul. Zawiszy 3 znajduje się Dom Generalny i siedziba władz Zgromadzenia.

Więcej o Siostrach Eucharystkach można dowiedzieć się na ich stronie internetowej: eucharystki.pl

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00