Papież Franciszek ustanowił 8 XII 2020 r. Rok św. Józefa z okazji 150 rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła. Potrwa do 8 XII 2021r. Papież Franciszek zachęcał do głębokiego poznania tego patrona i zwracania się o Jego wstawiennictwo w potrzebach nawrócenia i naśladowania cnót  świętego.

W dniu 18 listopada br. na zaproszenie ks. Marcina z Parafii św. Józefa w Pruszkowie odbyło się Dekanalne Spotkanie Służby Liturgicznej. Bielanki, Violinki, Ministranci, Lektorzy, dzieci z rodzicami z naszej Parafii św. Kazimierza pod kierunkiem swoich opiekunów ks. Józefa i s. Alicji wzięły udział. Trudno jest sfotografować dobro i widzieć oczami Oblubieńca Matki Najświętszej św. Józefa to spotkanie dzieci i młodzieży. Msza św. koncelebrowana prze 6 kapłanów pod przewodnictwem ks. proboszcza  Dariusza Boguszewskiego z parafii św. Józefa otworzyła nas na miłość do Chrystusa i Jego Opiekuna na ziemi.

Zadaniem grup parafialnych jest radosna służba Chrystusowi w parafii i źródłem pokoju, że służymy Najwyższej Miłości, która ubogaca ludzkie serce niewyrażalnym szczęściem. To w Kościele stajemy się  bliską rodziną i podążamy wspólną drogą ku niebu. To z modlitwy czerpiemy moc i siłę, aby świadczyć o Bogu swoim słowem i czynem. Te piękne chwile modlitwy, zabawy i bycia ze sobą tylu dzieci i młodzieży z dekanatu pruszkowskiego niech trwają w naszych sercach będąc  wyjściem na spotkanie Pana Jezusa, Jego Matki i św. Józefa, który towarzyszył nam przez cały rok.

Pragnę rozszerzyć moje serce tak, ażeby podziękować ks. Marcinowi, ks. Józefowi i wszystkim kapłanom, dzieciom, rodzicom i młodzieży za wspólne chwile. Żywa Ikono świata Jezu Chryste,  chcemy iść za Tobą, by Cię osłaniać przed niebezpieczeństwem jak Twój Troskliwy Obrońca na ziemi św. Józef. Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.