W poniedziałek, 12 lutego 2018 roku, kwadrans po północy,
w trakcie modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego,
zmarł w wieku 80 lat, w 53. roku kapłaństwa,

ś. ? p.

Ks. Józef Podstawka

Urodzony 5 stycznia 1938 roku w parafii Jeruzal Miński (obecnie diecezja warszawsko-praska),
wyświęcony 27 maja 1965 roku przez Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Studiował w Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie,
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (mgr teologii w zakresie biblistyki),
na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (mgr teologii w zakresie homiletyki),
na Papieskim Wydziale Teologicznym w w Warszawie (dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijno-pastoralnej).

Wikariusz w parafiach:
św. Wawrzyńca w Kocierzewie k. Łowicza,
św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy k. Rawy Mazowieckiej,
Narodzenia NMP w Sochaczewie,
św. Marii Magdaleny w Warszawie-Wawrzyszewie.

Proboszcz w parafiach:
św. Floriana w Bedlnie (obecnie diecezja łowicka),
św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie k. Warszawy,
św. Kazimierza w Pruszkowie.

Wykładowca homiletyki w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie (1984-2003).
Wykładowca retoryki w Wilnie (1992-1994).

Dziekan dekanatu Warszawa-Bielany (1984-1993),
Dziekan Pruszkowski (1993-2008).

Prałat Kapituły Św. Opatrzności Bożej w Wilanowie.

 

Plan uroczystości pogrzebowych

Dobry Jezu, okaż Ks. Józefowi swoje miłosierdzie!