Chrzest

Chrzest to jeden z najważniejszych sakramentów. Jest on podstawą życia chrześcijańskiego każdego człowieka. Sam Pan Jezus potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3,5). Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. W związku z tym chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament.

Wskutek chrztu zyskujemy odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, stajemy się nowym stworzeniem – przybranym synem/córką Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego i otrzymujemy nowe życie. Ochrzczony zostaje włączony w Kościół, Ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Pana Jezusa. Otrzymuje także dostęp do innych sakramentów, których nie mógłby przyjąć nie będąc ochrzczonym.

Chrzest może przyjąć każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony, niezależnie od wieku. Kościół chrzci zarówno dzieci jak i dorosłych. Bardzo ważna, szczególnie w przypadku chrztu dzieci, jest rola rodziców i rodziców chrzestnych, którzy są pierwszymi nauczycielami i świadkami wiary dla ochrzczonych.

Zgłosić dziecko do chrztu może jedno z Rodziców.

Nie ma potrzeby wcześniejszego rezerwowania terminu chrztu dziecka – nie ma ograniczeń co do liczby dzieci.

Należy zgłosić się w ciągu dwóch tygodni przed wybraną datą chrztu do kancelarii parafialnej z kompletem wymaganych dokumentów:

  • Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka;
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania przyszłych rodziców chrzestnych o tym, że mogą być chrzestnymi –jeśli na zaświadczeniu nie jest to podane, należy także znać dokładny adres zamieszkania i wiek chrzestnych. Można okazać kopię zaświadczenia, bądź jego czytelne zdjęcie na telefonie komórkowym;
  • Zgoda na chrzest poza parafią zamieszkania – jeśli dziecko mieszka poza terenem parafii św. Kazimierza w Pruszkowie.

TUTAJ można ściągnąć formularz do wypełnienia w domu – można go przygotować przed wizytą w kancelarii.

Zaświadczenie nie jest wymagane od przyszłych rodziców chrzestnych, którzy mieszkają na terenie naszej parafii.

W sobotę przed niedzielą chrztu o godz. 19.00 zapraszamy rodziców i chrzestnych na konferencję w sali przy kancelarii.

W dniu chrztu dziecka rodzice i chrzestni dostarczają kartki od spowiedzi oraz podpisują się pod aktem chrztu dziecka.

Sakrament Chrztu udzielany jest w następujące niedziele:

 

MIESIĄC DZIEŃ
STYCZEŃ 9 stycznia, 23 stycznia
LUTY 13 lutego, 27 lutego
MARZEC 13 marca, 27 marca
KWIECIEŃ 17 kwietnia, 18 kwietnia
MAJ 8 maja, 22 maja
CZERWIEC 12 czerwca, 26 czerwca
LIPIEC 10 lipca, 24 lipca
SIERPIEŃ 14 sierpnia, 18 sierpnia
WRZESIEŃ 11 września, 25 września
PAŹDZIERNIK 9 października, 23 października
LISTOPAD 13 listopada, 27 listopada
GRUDZIEŃ 11 grudnia,
25 grudnia, 26 grudnia

 

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00