Małżeństwo

Małżeństwo jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

W Kościele łacińskim, sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. Swoją wolną i świadomą zgodę wypowiadają oni wobec Kościoła. W obrządku łacińskim małżeństwo zazwyczaj jest zawierane podczas Eucharystii. Słuszną bowiem jest rzeczą, aby małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z Ofiarą Chrystusa, uobecnioną w Eucharystii. Małżonkowie powinni przygotować się do zawarcia małżeństwa przez przyjęcie sakramentu pokuty (KKK 1621-1624).

I Krok – Spisanie protokołu

 1. Obydwoje narzeczeni zgłaszają się na ok. 2,5 miesiąca przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu (prosimy uprzednio o kontakt z kancelarią celem ustalenia terminu z księdzem).
 2. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:
 • świadectwa chrztu do ślubu (z adnotacją: „Brak adnotacji o zawarciu sakramentu małżeństwa”) – ważne 6 miesięcy od daty wydania;
 • świadectwa bierzmowania (bierzmowanie może być również odnotowane na metryce chrztu);
 • „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie którego można zawrzeć tzw. „konkordatowy” związek małżeński (ważne 6 miesięcy od daty wydania);
 • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;
 • zaświadczenie o odbytych spotkania w Poradni Małżeńskiej.

Dodatkowo, jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii wymagana jest z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych SUBSTYTUCJA – Zezwolenie na załatwienie wszystkich formalności przedślubnych poza parafią zamieszkania narzeczonych oraz zgoda na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa.

 

II Krok – Ogłoszenie zapowiedzi

Po spisaniu protokołu są ogłaszane dwie zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Jeśli narzeczeni zamieszkują poza naszą parafią, otrzymują pisemną prośbę o ogłoszenie zapowiedzi, którą po ogłoszeniu zapowiedzi muszą odebrać i dostarczyć do naszej kancelarii parafialnej najpóźniej w dniu spisania aktu ślubu.

Prosimy jedno z Narzeczonych o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej wraz z prośbą o ogłoszenie zapowiedzi otrzymaną od księdza, któy spisywał protokół przedmałżeński. Zapowiedzi są głoszone przez dwie kolejne niedziele w czasie Mszy św. o godz. 12.00 (są odczytywane przed ogłoszeniami duszpasterskimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej celem odbioru w/w dokumentu.

 

III Krok – Spisanie aktu ślubu lub wydanie licencji do parafii, gdzie odbędzie się ślub

 1. Akt ślubu jest spisywany wraz z narzeczonymi i świadkami w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym ślub. Jeśli świadkowie nie mogą przybyć razem z narzeczonymi, narzeczeni przynoszą ze sobą dane świadków: imiona, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania. Nie wymagamy żadnych zaświadczeń od świadków. W takim przypadku świadkowie podpisują dokumenty w zakrystii 15 minut przed ślubem.
 2. Jeśli narzeczeni biorą ślub w innej parafii, po ogłoszeniu zapowiedzi, otrzymują wymagany do tego dokument, tzw. LICENCJĘ, którą wraz z dokumentami z USC (i kartkami od spowiedzi) dostarczają do parafii, gdzie odbędzie się ślub. W tamtejszej parafii spisują akt ślubu oraz podpisują wraz ze świadkami stosowne dokumenty.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Kurs „Radość i nadzieja”

Kurs dla narzeczonych prowadzony przez małżeństwa w formie warsztatowej.

Rozpoczynamy już 21 marca. Kurs będzie odbywał się w poniedziałki od godziny 18:30 do 21:30 przez kolejnych 8 tygodni w parafii św. Kazimierza w Pruszkowie. Wiemy, że wydaje się to długo i gdzie indziej można krócej, ale wierzymy, że jeżeli w coś warto zainwestować przed ślubem to w Waszą relację. Na kursie znajdzie się czas na:

 • rozmowy we dwoje (dłuuuugo),
 • warsztaty (twórczo, ale nie stresująco)
 • wykład (krótko, treściwie),

Kurs jest zgodny z wymogami Archidiecezji Warszawskiej, a na jego zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w całym kursie obojga narzeczonych.

Cena kursu wynosi 200 zł za parę i obejmuje: podręczniki dla uczestników, materiały pomocnicze, poczęstunek w trakcie całego kursu.

Zapisy: kursdlanarzeczonych@gmail.com lub telefonicznie: 605722942.

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na formę kursu.

 

Kursy weekendowe

Zapraszamy na kurs weekendowy dla narzeczonych.

Spotkania prowadzone są metodą wykładowo-warsztatową. Tematyka zajęć obejmuje zarówno zagadnienia teologiczne jak i obszerną wiedzę z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny.

Kurs jest zgodny z wymogami Archidiecezji Warszawskiej, a na jego zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w całym kursie obojga narzeczonych.

Cena kursu wynosi 200 zł za parę i obejmuje: materiały dla uczestników, dwa obiady oraz stolik kawowy w trakcie całego kursu.

Najbliższe terminy kursu: 8, 9 i 14 maja.

Zapisy prowadzi Magdalena Sztyk, tel. 660-635-038.

Narzeczeni są zobowiązani do odbycia 3 indywidualnych spotkań w poradni rodzinnej. W naszej parafii jest możliwość umówienia się na nie z następującymi osobami:

 1. P. Magdalena tel. 660-635-038
  Gdyby nie udało się dodzwonić, proszę o kontakt poprzez sms. Oddzwonię.
 2. P. Dorota tel. 694-671-086
  Proszę o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00. W innych godzinach także postaram się odebrać telefon.
 3. P. Katarzyna tel. 509-141-221
  Strona na Facebooku:

W czasie mszy z udzieleniem sakramentu małżeństwa organista wykonuje pieśni i utwory instrumentalne, tak jak w trakcie każdej liturgii.

W celu dostosowania muzyki podczas liturgii do własnych życzeń, albo nadania jej bardziej uroczystej formy, narzeczeni mogą współtworzyć repertuar na ten dzień ? jak również zaprosić do tej posługi osoby z zewnątrz (wokalistów, instrumentalistów, zespoły muzyczne).

Prosimy jednak o odpowiednio wczesny kontakt z organistami, w celu uzgodnienia takich propozycji z ich możliwościami oraz przepisami liturgicznymi.

W naszej parafii posługuje na stałe dwoje organistów:

s. Barbara Staniszewska SJE
tel. 517 895 247

Jan Buczyński
tel. 513 172 943

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 16:00, 18:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 17:00 (od poniedziałku do piątku), 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty (bez spraw cmentarnych):
10:00-11:00