Małżeństwo

Małżeństwo jest przymierzem między ochrzczonymi, mężczyzną i kobietą, którzy tworzą ze sobą wspólnotę życia i miłości, skierowaną na dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa (KPK, kan. 1055). Sam Bóg jest twórcą małżeństwa. Wpisane jest ono bowiem w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy (KDK 48). Małżeństwo nie jest więc instytucją czysto ludzką, ale pochodzi ono od Boga, który stwarza człowieka z miłości i do miłości (KKK 1604). Mężczyzna i kobieta są stworzeni wzajemnie dla siebie, aby tworzyć parę małżeńską. “Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24).

W Kościele łacińskim, sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa. Swoją wolną i świadomą zgodę wypowiadają oni wobec Kościoła. W obrządku łacińskim małżeństwo zazwyczaj jest zawierane podczas Eucharystii. Słuszną bowiem jest rzeczą, aby małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z Ofiarą Chrystusa, uobecnioną w Eucharystii. Małżonkowie powinni przygotować się do zawarcia małżeństwa przez przyjęcie sakramentu pokuty (KKK 1621-1624).

I Krok – Spisanie protokołu

 1. Obydwoje narzeczeni zgłaszają się na ok. 2,5 miesiąca przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu (prosimy uprzednio o kontakt z kancelarią celem ustalenia terminu z księdzem).
 2. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu:
 • świadectwa chrztu do ślubu (z adnotacją: „Brak adnotacji o zawarciu sakramentu małżeństwa”) – ważne 6 miesięcy od daty wydania;
 • świadectwa bierzmowania (bierzmowanie może być również odnotowane na metryce chrztu);
 • „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” z Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie którego można zawrzeć tzw. „konkordatowy” związek małżeński (ważne 6 miesięcy od daty wydania);
 • zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;
 • zaświadczenie o odbytych spotkania w Poradni Małżeńskiej.

Dodatkowo, jeśli żadne z narzeczonych nie mieszka na terenie naszej parafii wymagana jest z parafii zamieszkania jednego z narzeczonych SUBSTYTUCJA – Zezwolenie na załatwienie wszystkich formalności przedślubnych poza parafią zamieszkania narzeczonych oraz zgoda na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa.

 

II Krok – Ogłoszenie zapowiedzi

Po spisaniu protokołu są ogłaszane dwie zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych. Jeśli narzeczeni zamieszkują poza naszą parafią, otrzymują pisemną prośbę o ogłoszenie zapowiedzi, którą po ogłoszeniu zapowiedzi muszą odebrać i dostarczyć do naszej kancelarii parafialnej najpóźniej w dniu spisania aktu ślubu.

Prosimy jedno z Narzeczonych o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej wraz z prośbą o ogłoszenie zapowiedzi otrzymaną od księdza, któy spisywał protokół przedmałżeński. Zapowiedzi są głoszone przez dwie kolejne niedziele w czasie Mszy św. o godz. 12.00 (są odczytywane przed ogłoszeniami duszpasterskimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej celem odbioru w/w dokumentu.

 

III Krok – Spisanie aktu ślubu lub wydanie licencji do parafii, gdzie odbędzie się ślub

 1. Akt ślubu jest spisywany wraz z narzeczonymi i świadkami w kancelarii parafialnej w tygodniu poprzedzającym ślub. Jeśli świadkowie nie mogą przybyć razem z narzeczonymi, narzeczeni przynoszą ze sobą dane świadków: imiona, nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania. Nie wymagamy żadnych zaświadczeń od świadków. W takim przypadku świadkowie podpisują dokumenty w zakrystii 15 minut przed ślubem.
 2. Jeśli narzeczeni biorą ślub w innej parafii, po ogłoszeniu zapowiedzi, otrzymują wymagany do tego dokument, tzw. LICENCJĘ, którą wraz z dokumentami z USC (i kartkami od spowiedzi) dostarczają do parafii, gdzie odbędzie się ślub. W tamtejszej parafii spisują akt ślubu oraz podpisują wraz ze świadkami stosowne dokumenty.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Kurs “Radość i nadzieja”

Tegoroczny kurs rozpocznie się 6 kwietnia, czyli tuż po Wielkanocy. Spotkania będą o godz. 19:00. Całość będzie trwała 8 wtorków, po 3 godziny.

Na kursie znajdzie się czas na:

 • rozmowy we dwoje (dłuuuugo),
 • warsztaty (twórczo, ale nie stresująco),
 • wykład (krótko, treściwie).

Kurs jest zgodny z wymogami Archidiecezji Warszawskiej, a na jego zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w całym kursie obojga narzeczonych.
Cena kursu wynosi 200 zł za parę i obejmuje: podręczniki dla uczestników, materiały pomocnicze, poczęstunek w trakcie całego kursu.
Zapisy: kursdlanarzeczonych@gmail.com lub telefonicznie: 605 722 942. UWAGA! MAMY JUŻ KOMPLET ZGŁOSZEŃ!

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na formę kursu.

Zapraszamy też małżeństwa, które chcą prowadzić kursy dla narzeczonych lub pomagać przy ich organizacji o kontakt na powyższy telefon i adres mailowy.

Kursy weekendowe

Zapraszamy na kurs weekendowy dla narzeczonych.

Spotkania prowadzone są metodą wykładowo-warsztatową. Tematyka zajęć obejmuje zarówno zagadnienia teologiczne jak i obszerną wiedzę z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny.

Kurs jest zgodny z wymogami Archidiecezji Warszawskiej, a na jego zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w kursie. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uczestnictwo w całym kursie obojga narzeczonych.

Cena kursu wynosi 200 zł za parę i obejmuje: materiały dla uczestników, dwa obiady oraz stolik kawowy w trakcie całego kursu.

Najbliższe terminy kursu: 24-26 lipca (piątek-niedziela).

Zapisy prowadzi Magdalena Sztyk, tel. 660-635-038.

Narzeczeni są zobowiązani do odbycia 3 indywidualnych spotkań w poradni rodzinnej. W naszej parafii jest możliwość umówienia się na nie z następującymi osobami:

 1. P. Magdalena tel. 660-635-038
  Gdyby nie udało się dodzwonić, proszę o kontakt poprzez sms. Oddzwonię.
 2. P. Dorota tel. 694-671-086
  Proszę o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00. W innych godzinach także postaram się odebrać telefon.
 3. P. Katarzyna tel. 509-141-221
  Strona na Facebooku:

W czasie mszy z udzieleniem sakramentu małżeństwa organista wykonuje pieśni i utwory instrumentalne, tak jak w trakcie każdej liturgii.

W celu dostosowania muzyki podczas liturgii do własnych życzeń, albo nadania jej bardziej uroczystej formy, narzeczeni mogą współtworzyć repertuar na ten dzień ? jak również zaprosić do tej posługi osoby z zewnątrz (wokalistów, instrumentalistów, zespoły muzyczne).

Prosimy jednak o odpowiednio wczesny kontakt z organistami, w celu uzgodnienia takich propozycji z ich możliwościami oraz przepisami liturgicznymi.

W naszej parafii posługuje na stałe dwoje organistów:

s. Barbara Staniszewska SJE
tel. 517 895 247

Jan Buczyński
tel. 513 172 943

Msze święte

w niedziele:
6:00, 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 19:00

w dni powszednie:
6:30, 8:00, 18:00

Kancelaria Parafialna

czynna
w dni powszednie
OPRÓCZ ŚRODY
10:00-11:00 i 15:00-17:00
w soboty:
10:00-11:00